Νόμος 2939/01 - Άρθρο 24kb

Άρθρο 24ΚΒ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης μεριμνά για την κατάρτιση Κανονισμού Προσωπικού, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

2. Ο Κανονισμός Προσωπικού ρυθμίζει τα σχετικά με την εξέλιξη του προσωπικού και την επιλογή και τοποθέτηση αυτών σε θέση ευθύνης, την αξιολόγηση του προσωπικού, τα περιγράμματα θέσεων, το ωράριο απασχόλησης, την εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων κάθε τμήματος, τον τρόπο αίτησης και χορήγησης κανονικών και έκτακτων αδειών, το πειθαρχικό δίκαιο των υπαλλήλων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 103 έως 146 του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007) και κάθε άλλο συναφές θέμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 20 του νόμου 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.