Νόμος 2939/01 - Άρθρο 24kg

Άρθρο 24ΚΓ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι θέσεις του προσωπικού του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης καλύπτονται με προσλήψεις υπαλλήλων μέσω διαγωνισμού που διενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), είτε μέσω του ενιαίου συστήματος κινητικότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2016).

 

2. Για τις αποδοχές του προσωπικού του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015). Στο προσωπικό του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. καταβάλλονται δαπάνες μετακίνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015). Οι υπάλληλοι που αποσπώνται στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τους άλλους φορείς του δημόσιου τομέα δικαιούνται τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης, με τις προϋποθέσεις καταβολής τους. Υπόχρεος στην καταβολή των ως άνω δαπανών είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 20 του νόμου 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.