Νόμος 2939/01 - Άρθρο 24st

Άρθρο 24ΣΤ: Ανάληψη υποχρεώσεων, αναγνώριση, εκκαθάριση και εντολή πληρωμής εξόδων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για τη λήψη απόφασης και την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. που υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ απαιτείται έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν απαιτείται έγκριση για δαπάνες που προβλέπονται από τα εγκεκριμένα προγράμματα προμηθειών, καθώς και για πάγιες δαπάνες, όπως αποδοχές προσωπικού και μισθώματα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 20 του νόμου 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.