Νόμος 2946/01

Ν2946/2001: Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2946/2001: Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 224/Α/2001), 08-10-2001.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Υπαίθρια διαφήμιση

 

Άρθρο 1: Κατηγορίες υπαίθριας διαφήμισης

Άρθρο 2: Χώροι στους οποίους απαγορεύεται η υπαίθρια διαφήμιση

Άρθρο 3: Χώροι στους οποίους επιτρέπεται η υπαίθρια διαφήμιση

Άρθρο 4: Γενικοί όροι για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης

Άρθρο 5: Άδεια για την υπαίθρια διαφήμιση και την τοποθέτηση πλαισίων διαφημίσεων

Άρθρο 6: Επιγραφές

Άρθρο 7: Παραχώρηση χώρων για την προβολή δραστηριοτήτων σε νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς

Άρθρο 8: Διοικητικές κυρώσεις

Άρθρο 9: Αφαίρεση παράνομων υπαίθριων διαφημίσεων και επιγραφών

 

Κεφάλαιο Β: Ποινικές κυρώσεις και μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο 10: Ποινικές κυρώσεις

Άρθρο 11: Μεταβατικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Γ: Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων, συμπλήρωση διατάξεων για τη δημοτική αστυνομία και άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 12: Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων

Άρθρο 13: Συμπλήρωση διατάξεων για τη Δημοτική Αστυνομία

Άρθρο 14: Άλλες διατάξεις

Άρθρο 15: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 16

Άρθρο 17

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρο 20

Άρθρο 21

Άρθρο 21Α

Άρθρο 22: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 05-10-2001

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.