Νόμος 2963/01 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Γενικοί Ορισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για την εφαρμογή του παρόντος νοούνται:

 

1. Άγονη επιβατική γραμμή: η υπεραστική επιβατική γραμμή νήσου, η εξυπηρέτηση της οποίας δεν έχει ανατεθεί σε Κοινά Ταμεία Είσπραξης Λεωφορείων.

 

2. Αστική επιβατική γραμμή: εκείνη που εξυπηρετεί ορισμένα σημεία της αστικής περιοχής με τη διαδρομή που καθορίζεται προς τούτο.

 

3. Αστική επιβατική συγκοινωνία: η τακτική μεταφορά επιβατών με κόμιστρο ανά επιβάτη, που διενεργείται με λεωφορεία αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης κατάλληλου τύπου μέσα στην αστική περιοχή.

 

4. Αστικό λεωφορείο: το αυτοκίνητο λεωφορείο με το οποίο εκτελείται η αστική συγκοινωνία.

 

5. Αστική περιοχή: εκείνη που καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του οικείου Νομαρχιακού Συμβουλίου.

 

6. Ετήσιο έργο λεωφορειακής γραμμής: ο αριθμός των χιλιομετρικών επιβατών, που προκύπτει από τη διαίρεση των ετήσιων ακαθάριστων εισπράξεων της γραμμής δια του χιλιομετρικού συντελεστή κομίστρου της ίδιας γραμμής.

 

7. Ημιαστικό λεωφορείο: το αυτοκίνητο λεωφορείο, με το οποίο εκτελείται αστική ή υπεραστική επιβατική συγκοινωνία.

 

8. Κοινό Ταμείο Είσπραξης Λεωφορείων: νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Κοινό Ταμείο Είσπραξης Λεωφορείων, που συστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 102/1973.

 

9. Κοινό δρομολόγιο: το δρομολόγιο κατά την εκτέλεση του οποίου το λεωφορείο σταθμεύει υποχρεωτικά σε όλες τις προβλεπόμενες στάσεις εφόσον υπάρχουν επιβάτες για αποβίβαση ή επιβίβαση.

 

10. Τακτικές γραμμές: οι γραμμές με τις οποίες μεταφέρονται επιβάτες με καθορισμένη συχνότητα και διαδρομή και στις οποίες οι επιβάτες μπορούν να επιβιβάζονται και να αποβιβάζονται σε προκαθορισμένες στάσεις.

 

11. Ταχύ δρομολόγιο: το δρομολόγιο κατά την εκτέλεση του οποίου το λεωφορείο σταθμεύει για επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών μόνο σε κύριες στάσεις της γραμμής που έχουν ρητά καθορισθεί

 

12. Υπεραστική επιβατική γραμμή: εκείνη που συνδέει δήμους, δημοτικά διαμερίσματα, κοινότητες και ενδιάμεσες περιοχές.

 

13. Υπεραστική επιβατική συγκοινωνία: η τακτική μεταφορά επιβατών, με κόμιστρο ανά επιβάτη, που διενεργείται με λεωφορεία αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης μεταξύ δήμων, δημοτικών διαμερισμάτων ή κοινοτήτων.

 

14. Υπεραστικό λεωφορείο: το αυτοκίνητο λεωφορείο με το οποίο εκτελείται η υπεραστική επιβατική συγκοινωνία.

 

15. Υπερταχύ δρομολόγιο: το δρομολόγιο κατά την εκτέλεση του οποίου το λεωφορείο δεν σταθμεύει σε ενδιάμεση στάση από την αφετηρία μέχρι το τέρμα της γραμμής.

 

16. Φορείς συγκοινωνιακού έργου: οι φορείς που εκτελούν οδικές επιβατικές μεταφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.

 

17. Χιλιομετρικός επιβάτης: εκείνος που διανύει με λεωφορείο απόσταση ενός χιλιομέτρου.

 

18. Χιλιομετρικός συντελεστής κομίστρου: το κόμιστρο που αντιστοιχεί σε ένα χιλιομετρικό επιβάτη.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.