Νόμος 2963/01 - Άρθρο 50

Άρθρο 50: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από την ισχύ του παρόντος νόμου καταργούνται:

 

α. Το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 102/1973 (ΦΕΚ 178/Α/1973), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

 

β. Το άρθρο 12 του νόμου [Ν] 722/1977 (ΦΕΚ 299/Α/1977).

 

γ. Τα άρθρα 29 και 30 του νόμου [Ν] 588/1977 (ΦΕΚ 148/Α/1977).

 

δ. Οι παράγραφοι 2, 4 και 6 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 803/1978 (ΦΕΚ 123/Α/1978).

 

ε. Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 1350/1983 (ΦΕΚ 55/Α/1983).

 

στ. Το άρθρο 33 του νόμου [Ν] 1959/1991 (ΦΕΚ 123/Α/1991).

 

ζ. Το άρθρο 18 του νόμου [Ν] 1903/1990 (ΦΕΚ 142/Α/1990).

 

η. Το άρθρο 13 του νόμου [Ν] 1959/1991 (ΦΕΚ 123/Α/1991).

 

θ. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 2592/1998.

 

ι. Το εδάφιο β' της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 37 του νόμου [Ν] 2800/2000.

 

κ. Το άρθρο 42 του νόμου [Ν] 2696/1999.

 

λ. Κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 50 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 3082/2002 (ΦΕΚ 316/Α/2002).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.