Νόμος 2963/01 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Έργο Κοινών Ταμείων Εισπράξεων Λεωφορείων και λοιπών φορέων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στους φορείς συγκοινωνιακού έργου του άρθρου 2 ανατίθεται η εκτέλεση και εκμετάλλευση:

 

α. Των υφιστάμενων τακτικών, αστικών και υπεραστικών, επιβατικών γραμμών που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έχουν ανατεθεί στα Κοινά Ταμεία Εισπράξεων Λεωφορείων και εκτελούνται από αυτά.

 

β. Των νέων τακτικών αστικών και υπεραστικών επιβατικών γραμμών, όπως αυτές καθιερώνονται με τις διατάξεις του άρθρου 7.

 

γ. Του έργου που ασκούν σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου 2446/1996.

 

2. Το ως άνω μεταφορικό έργο εκτελείται από τα αστικά και υπεραστικά Κοινά Ταμεία Εισπράξεων Λεωφορείων, τη Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ και την ΔΕΑΙ Κω εντός της περιοχής ευθύνης τους, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του νόμου αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.