Νόμος 3139/03 - Άρθρο 10

Άρθρο 10


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 11 του άρθρου 5 του νόμου 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/1999) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{11. Υπεύθυνοι, κατά των οποίων ασκείται ποινική δίωξη, είναι:

 

Στις ατομικές επιχειρήσεις και οι επιχειρηματίες.
Στις προσωπικές επιχειρήσεις (Ομόρρυθμες Εταιρείες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες) και οι ομόρρυθμοι εταίροι.
Στις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και τους συνεταιρισμούς, και οι διαχειριστές.
Στις ανώνυμες εταιρίες και ο ή οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι, καθώς και ο Γενικός Διευθυντής ή ο Διευθυντής τους. Σε περίπτωση υποκαταστήματος, αντί του Γενικού Διευθυντή ή Διευθυντή των Ανώνυμων Εταιρειών, ο Διευθυντής του υποκαταστήματος στο οποίο τελέστηκε η παράβαση.

 

Εκτός του νομικού προσώπου, τα παραπάνω φυσικά πρόσωπα είναι υπεύθυνα με την προσωπική τους περιουσία και με προσωπική κράτηση σε ολόκληρο για την καταβολή των προστίμων, που επιβάλλονται σε αυτό κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.