Νόμος 3166/03

Ν3166/2003: Οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και ρυθμίσεις για τον ευρύτερο τομέα των μέσων ενημέρωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3166/2003: Οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και ρυθμίσεις για τον ευρύτερο τομέα των μέσων ενημέρωσης, (ΦΕΚ 178/Α/2003), 02-07-2003.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Σύσταση - διάρθρωση - αρμοδιότητες

 

Άρθρο 1: Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας

Άρθρο 2: Σύσταση, τοπική Αρμοδιότητα και έδρα

Άρθρο 3: Διάρθρωση

 

Κεφάλαιο Β: Κλάδος συμβούλων και ακολούθων επικοινωνίας, οργανικές θέσεις, βαθμοί, πλήρωση θέσεων, προαγωγές, προϊστάμενοι οργανικών μονάδων, θέματα υπηρεσιακού συμβουλίου

 

Άρθρο 6: Θέσεις και βαθμοί του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας

Άρθρο 8: Προαγωγές

Άρθρο 9: Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων

Άρθρο 10: Θέματα Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

Άρθρο 11: Σύμβουλοι με θητεία στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας

 

Κεφάλαιο Γ: Σύνθεση - στελέχωση - μεταθέσεις προσωπικού στα γραφεία τύπου και επικοινωνίας

 

Άρθρο 13: Στελέχωση των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας

Άρθρο 14: Μεταθέσεις των υπαλλήλων του Κλάδου Συμβούλων και Ακολούθων Επικοινωνίας

Άρθρο 15: Μεταθέσεις δημοσιογράφων μονίμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και υπαλλήλων Κλάδων των Κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

Άρθρο 16: Διπλωματική ιδιότητα των υπηρετούντων στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας

 

Κεφάλαιο Δ: Οικονομικά θέματα

 

Κεφάλαιο Ε: Μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο 19

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Ρυθμίσεις για τον ευρύτερο τομέα των μέσων ενημέρωσης

 

Άρθρο 21

Άρθρο 22

Άρθρο 23

Άρθρο 24

Άρθρο 27

Άρθρο 28

Άρθρο 29: Έναρξη ισχύος - Καταργούμενες διατάξεις

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 03-06-2003

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.