Νόμος 3190/03 - Άρθρο 15

Άρθρο 15


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα έργα υποδομής των βιομηχανικών περιοχών είναι έργα που εξυπηρετούντο δημόσιο συμφέρον και οι συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης με τρίτους, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου 4458/1965 (ΦΕΚ 33/Α/1965) και ύστερα από διεθνείς δημόσιους διαγωνισμούς, αποτελούν συμβάσεις παραχώρησης δημόσιων έργων και διέπονται ως προς τη μελέτη και εκτέλεση των έργων, και μετά την υπαγωγή των βιομηχανικών περιοχών στις διατάξεις του νόμου 2545/1997 (ΦΕΚ 254/Α/1997), από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3 της Οδηγίας 1993/37/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14-06-1993, περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημόσιων έργων και τις αντίστοιχες διατάξεις των παραγράφων 4 των άρθρων 6 των προεδρικών διαταγμάτων 23/1993 (ΦΕΚ 8/Α/1993) και 334/2000 (ΦΕΚ 279/Α/2000).

 

Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από την έναρξη ισχύος του νόμου 2545/1997 (15-12-1997).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.