Νόμος 3200/55 - Άρθρο 20

Άρθρο 20


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Νομάρχης δύναται να αποσπά εντός της περιφέρειας του υπαλλήλους των εν τω νομό δημοσίων διοικητικών υπηρεσιών εις κενές θέσεις υπαγόμενες εις το αυτό Υπουργείον μετά γνώμη του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας, εξ ης αποσπάται ο υπάλληλος.

 

Προς αντιμετώπισιν εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών δύναται ο νομάρχης να αποσπά άπαξ του έτους επί ένα το πολύ μήνα, εντός της περιφέρειας του, δι' ειδικώς αιτιολογημένης αποφάσεως του, υπαλλήλους των εν στο νομό δημοσίων διοικητικών υπηρεσιών εις υπηρεσίας υπαγόμενες εις έτερον υπουργείον μετά γνώμη του προϊσταμένου της υπηρεσίας εξ ης αποσπάται ο υπάλληλος αναφερόμενος σχετικώς εις το αρμόδιο υπουργείον.

 

Επίσης προς αντιμετώπισιν εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών δύναται ο νομάρχης δι' αποφάσεως του ειδικώς αιτιολογημένης να διατάξει οιονδήποτε υπάλληλο εκ του βοηθητικού και υπηρετικού προσωπικού των εν τη έδρα του νομού δημοσίων διοικητικών υπηρεσιών ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου όπως εκτελεί υπηρεσία παρ' άλλη δημοσίας εν τη έδρα του Νομού Υπηρεσία ή παρά το Νομαρχιακό Ταμείο, αποκλειστικώς ή παραλλήλως προς τα καθήκοντα της θέσεως του. Η απόφασις αυτή του Νομάρχου που ανακοινώνεται εις το οικείον Υπουργείον δύναται να καταργηθεί η τροποποιηθεί δια κοινής αποφάσεως του Υπουργού Συντονισμού και του αρμοδίου κατά περίπτωσιν Υπουργού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του νομοθετικού διατάγματος 3620/1956 (ΦΕΚ 279/Α/1956), με την παράγραφο 8 του άρθρου 9 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3770/1957 (ΦΕΚ 203/Α/1957).

 

2. Ο Νομάρχης δικαιούται διατάσσει την εκτός έδρας μετάβαση δημοσίων διοικητικών υπαλλήλων εδρευόντων εν τη περιφέρεια του νομού του δι' εκτέλεσιν υπηρεσίας εν τη περιφέρεια του νομού του δι' εκτέλεσιν υπηρεσίας εν τω νομό.

 

3. Εξαιρούνται των διατάξεων του παρόντος άρθρου οι υπαγόμενοι εις το Υπουργείο Δικαιοσύνης υπάλληλοι.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.