Νόμος 3200/55 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εις ειδικές περιπτώσεις, συντρεχόντων εξαιρετικών λόγων ή αδυναμίας του στο νομό υπηρετούντος ειδικού προσωπικού ο Νομάρχης δύναται να υποβάλλει εις τον αρμόδιο Υπουργόν προς απόφαση αντικείμενα της κατά τον παρόντες νόμον αρμοδιότητος αυτού.

 

2. Ο αρμόδιος υπουργός δύναται ν' αναπέμπει εις τον Νομάρχη τα εις αυτόν υποβληθέντα αντικείμενα εάν ήθελε κρίνει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι της υποβολής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.