Νόμος 3230/04

Ν3230/2004: Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3230/2004: Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 44/Α/2004), 11-02-2004.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Σύστημα διοίκησης με στόχους

 

Άρθρο 3: Διαδικασία καθορισμού των στόχων

 

Κεφάλαιο Β: Δείκτες μέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των Δημοσίων Υπηρεσιών

 

Άρθρο 5: Δείκτες μέτρησης

Άρθρο 6: Σύσταση μονάδων ποιότητας και αποδοτικότητας

Άρθρο 8: Ειδικές ρυθμίσεις για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού

Άρθρο 9: Αξιοποίηση αποτελεσμάτων - Βράβευση υπηρεσιών

 

Κεφάλαιο Γ: Βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών

 

Άρθρο 10: Απλούστευση διαδικασίας εκδόσεως διοικητικών πράξεων

Άρθρο 11: Διεκπεραίωση υποθέσεων από τη Διοίκηση

 

Κεφάλαιο Δ: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 12

Άρθρο 13: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 11-02-2004.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.