Νόμος 3242/04 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Διορισμοί και κωλύματα εντοπιότητας των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 68 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 351/2003 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Οι έφοροι και οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής διορίζονται, με κλήρωση, σε δημόσια συνεδρίαση, από το Α' Τμήμα του Αρείου Πάγου.}

 

2. Η παράγραφος 12 του άρθρου 68 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 351/2003 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{12. Οι συμβολαιογράφοι, οι δικηγόροι και οι ασκούμενοι δικηγόροι δεν μπορούν να διορισθούν ως τακτικοί ή αναπληρωτές αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, ούτε στην εκλογική περιφέρεια από την οποία κατάγονται, ούτε στην εκλογική περιφέρεια στην οποία περιλαμβάνεται ολικά ή μερικά το πρωτοδικείο, στο οποίο ασκούν τα καθήκοντά τους, με εξαίρεση όσους κατάγονται από τις εκλογικές περιφέρειες ή υπηρετούν στις περιφέρειες που υπάγονται στη δικαιοδοσία των Πρωτοδικείων Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης.}

 

3. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 1427/1984 (ΦΕΚ 40/Α/1984) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Ο διορισμός τους γίνεται με κλήρωση, σε δημόσια συνεδρίαση, από το Α' Τμήμα του Αρείου Πάγου, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με την οποία καθορίζεται ο αριθμός των εποπτών κατά πρεσβεία ή προξενείο.}

 

 

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.