Νόμος 3242/04 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Καθορισμός αρμοδιότητας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι εγκρίσεις, άδειες, βεβαιώσεις και λοιπά έγγραφα που απαιτούνται για τη βιομηχανική, εμπορική, τουριστική και πολεοδομική ανάπτυξη εκτάσεων γης που αποτελούν ή πρόκειται να συνενωθούν σε ενιαίο ακίνητο το οποίο τέμνεται από το όριο δύο ή περισσότερων νομών, χορηγούνται από τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες του νομού ή περιφέρειας όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο τμήμα του ενιαίου αυτού ακινήτου. Κάθε σχετική αντίθετη διάταξη παύει να ισχύει

 

2. Εγκρίσεις, άδειες, βεβαιώσεις και λοιπά έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου που έχουν ήδη εκδοθεί από αρμόδιες υπηρεσίες γειτνιάζοντος νομού ή περιφέρειας θεωρούνται ισχυρές.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.