Νόμος 3242/04 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Άσκηση αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων και από βαθμοφόρους της Ελληνικής Αστυνομίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 27 του νόμου 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/2002) προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

 

{Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, για την αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων της δημοτικής αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων, κατά τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων, επιτρέπεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί το έτος, βαθμοφόρων της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι είναι γραμμένοι στα μητρώα εφέδρων αυτής και είχαν την ιδιότητα του ανακριτικού υπαλλήλου.

 

Ο αριθμός των ατόμων που θα προσληφθούν, η διαδικασία πρόσληψης και τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Με κοινή απόφαση, των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος των αποδοχών, που καταβάλλονται στους ανωτέρω, πέραν του ποσοστού της δικαιούμενης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 2592/1998, σύνταξης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.