Νόμος 3259/04 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Σύσταση και αναδιοργάνωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Β' Τάξης, επιπέδου Τμήματος, με τίτλο Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Παλαμά και έδρα το Δήμο Παλαμά του Νομού Καρδίτσας. Η κατά τόπον αρμοδιότητα της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Παλαμά εκτείνεται στα όρια των περιοχών των Δήμων Παλαμά και Φύλλου, οι οποίες αποσπώνται από την αρμοδιότητα της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Καρδίτσας και της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Σοφάδων, αντίστοιχα.

 

2. Η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Αγίου Αθανασίου Νομού Θεσσαλονίκης (περίπτωση 21 παράγραφος 1 του άρθρου 164 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 551/1988 (ΦΕΚ 259/Α/1988)) αναβαθμίζεται από Β' Τάξης επιπέδου Τμήματος, σε Α' Τάξης επιπέδου Διεύθυνσης. Η κατά τόπον αρμοδιότητα της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Αγίου Αθανασίου εκτείνεται στα όρια των περιοχών των Δήμων Αγίου Αθανασίου, Κουφαλίων και Χαλκηδόνας, οι οποίες αποσπώνται από την κατά τόπον αρμοδιότητα της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Ιωνίας Νομού Θεσσαλονίκης.

 

Η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Αγίου Αθανασίου διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα:

 

α) Ελέγχου

β) Φορολογικής Διαδικασίας

γ) Εσόδων

δ) Εξόδων

ε) Μητρώου

στ) Δικαστικό

 

3. Στις προβλεπόμενες θέσεις προσωπικού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με βαθμό Διευθυντή, συνιστάται μία (1) θέση εκτός της Βαθμολογικής Κλίμακας των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εφοριακών.

 

4. Ο χρόνος έναρξης λειτουργίας της συνιστώμενης Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Παλαμά και της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Αγίου Αθανασίου με τη νέα οργανωτική της δομή θα καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

 

5. Στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες Νομών Θεσσαλονίκης και Καρδίτσας, που προβλέπονται στους πίνακες των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 42/2001 (ΦΕΚ 32/Α/2001), εντάσσονται και οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες Αγίου Αθανασίου και Παλαμά, αντίστοιχα, ως εξής:

 

Νομός Θεσσαλονίκης

Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες

Α' Τάξης

Α' - Β' τάξης

Α' Θεσσαλονίκης

Λαγκαδά

Β' Θεσσαλονίκης (Β',Γ')

 

Δ' Θεσσαλονίκης

 

Ε' Θεσσαλονίκης

 

ΣΤ' Θεσσαλονίκης

 

Ζ' Θεσσαλονίκης

 

Η' Θεσσαλονίκης

 

Θ' Θεσσαλονίκης

 

Ι' Θεσσαλονίκης

 

ΦΑΕ' Θεσσαλονίκης

 

Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης

 

Ιωνίας Θεσσαλονίκης

 

Καλαμαριάς

 

Νεάπολης Θεσσαλονίκης

 

Τούμπας

 

Σταυρούπολης

 

Αγίου Αθανασίου

 

 

 

Νομός Θεσσαλονίκης

Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες

ΔΟΥ Α' Τάξης

ΔΟΥ Β' τάξης

Καρδίτσας

Σοφάδων

 

Μουζακίου

 

Παλαμά

 

6. Τα άρθρα 164 και 196 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 551/1988 (ΦΕΚ 259/Α/1988), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 277/2000 (ΦΕΚ 227/Α/2000) και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 42/2001 (ΦΕΚ 32/Α/2001), τροποποιούνται ανάλογα, κατά το μέρος που ρυθμίζονται διαφορετικά με τις διατάξεις του παρόντος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.