Νόμος 3263/04

Ν3263/2004: Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημόσιων έργων και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3263/2004: Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημόσιων έργων και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 179/Α/2004), 28-09-2004.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των έργων

Άρθρο 2: Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας

Άρθρο 3: Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης προσφορών

Άρθρο 4: Εγγυήσεις

Άρθρο 5: Ποινικές ρήτρες για παραβίαση προθεσμιών έργου

Άρθρο 6: Έκπτωση του αναδόχου

Άρθρο 7: Υπεργολαβία και κατασκευαστική κοινοπραξία Όρια ανεκτέλεστου τμήματος εργολαβιών

Άρθρο 8: Ενιαία τιμολόγια, πρότυπα τεύχη διακηρύξεων και εντύπων προσφοράς

Άρθρο 9: Πειθαρχικές ευθύνες διοικητικών οργάνων

Άρθρο 10: Εκχώρηση του εργολαβικού ανταλλάγματος

Άρθρο 11

Άρθρο 12: Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

Άρθρο 13: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 28-09-2004

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.