Νόμος 3274/04 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Έξοδα παράστασης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην παράγραφο 8 του άρθρου 203 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας, μπορεί να καθορίζονται έξοδα παράστασης στον πρόεδρο και στον αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου, όταν ο οικονομικός απολογισμός του προηγούμενου έτους υπερβαίνει τις 300.000 €. Στους δικαιούχους δεν καταβάλλεται η αποζημίωση που προβλέπεται από την παράγραφο 8 του άρθρου 203 του προεδρικού διατάγματος 410/1995.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.