Νόμος 3297/04 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του νόμου 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/2003) προστίθεται παράγραφος 4, που έχει ως εξής:

 

{4. Όταν στον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών δεν υπάρχουν οι αναγκαίοι υπάλληλοι σε διπλάσιο αριθμό προς κρίση ή αυτοί δεν επιθυμούν ή δεν έχουν τα προσόντα για την κατάληψη της θέσης του Προϊσταμένου των Διευθύνσεων ή των Τμημάτων αυτού, μπορούν να προΐστανται των Διευθύνσεων και των Τμημάτων του Οργανισμού, εκτός από τους υπαλλήλους των κλάδων προσωπικού που αναφέρονται στο άρθρο 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 489/1987 (ΦΕΚ 226/Α/1987) Οργανισμός του Ταμείου Λαϊκών Αγορών και υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Εμπορικού της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, οι οποίοι λογίζονται ως αυτοδίκαια αποσπασμένοι για όλο το χρονικό διάστημα που κατέχουν τις θέσεις αυτές.

 

Αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο για τις προαγωγές ή επιλογές Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών, στις παραπάνω περιπτώσεις, είναι το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Ανάπτυξης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.