Νόμος 3312/05 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Ρυθμίσεις περί Ελληνικών Ταχυδρομείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 26 του νόμου [Ν] 2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α/1998) προστίθενται παράγραφοι 11, 12 και 13, ως ακολούθως:

 

{11. Οι διατάξεις του άρθρου 8 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (προεδρικό διάταγμα 186/1992 (ΦΕΚ 84/Α/1992)) δεν εφαρμόζονται για τις από 01-01-2004 διαχειριστικές περιόδους για τα προϊόντα που αφορούν φιλοτελικές δραστηριότητες του Ελληνικού Ταχυδρομείου σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 5 εδάφιο α' του παρόντος νόμου. Η υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης για τις άλλες δραστηριότητες κρίνεται αυτοτελώς.

 

12. Για τη μη τήρηση ή πλημμελή τήρηση του βιβλίου αποθήκης από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία μέχρι την 31-12-2003 δεν επιβάλλονται πρόστιμα ή άλλες κυρώσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (προεδρικό διάταγμα 186/1992 (ΦΕΚ 84/Α/1992)), εφόσον από τις παρατυπίες αυτές δεν επηρεάζονται τα οικονομικά αποτελέσματα.

 

13. Τα οριζόμενα με την ΑΥΟΟ 1051082/549/ΠΟΛ1082/0015/2003 (ΦΕΚ 3/Β/2003) για τα στοιχεία που εκδίδονται μηχανογραφικά δεν ισχύουν για τα στοιχεία που εκδίδει μηχανογραφικά το Ελληνικό Ταχυδρομείο και κατά τα λοιπά για τα στοιχεία αυτά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (προεδρικό διάταγμα 186/1992).}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.