Νόμος 3370/05 - Άρθρο 43

Άρθρο 43: Τροποποιήσεις του άρθρου 2 του νόμου 2072/1992


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διάταξη του εδαφίου γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 2072/1992 (ΦΕΚ 125/Α/1992) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ) Έναν εξειδικευμένο επιστήμονα ή έναν ειδικό τεχνικό προθετικών και ορθωτικών κατασκευών, κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλματος, ο οποίος προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Βιοτεχνικού Συλλόγου αδειούχων ορθοπεδικών.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 2072/1992 προστίθεται εδάφιο δ' ως εξής:

 

{δ) Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Διεύθυνσης Επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.}

 

3. Στο τέλος του άρθρου 2 του νόμου 2072/1992 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Η ανωτέρω Επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά και αποφαίνεται σχετικά με τη συνδρομή ή μη των προϋποθέσεων χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος για τις περιπτώσεις των άρθρων 1 παράγραφος 3 και 7 του νόμου αυτού.}

 



Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.