Νόμος 3391/05

Ν3391/2005: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3391/2005: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 240/Α/2005), 04-10-2005.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Ίδρυση - Αποστολή

Άρθρο 2: Διάρθρωση

Άρθρο 3: Διοίκηση - Οργάνωση

Άρθρο 4: Επιλογή φοιτητών - Δικαιώματα και υποχρεώσεις

Άρθρο 5: Διδασκαλία. Εκπαιδευτικό προσωπικό - Οικονομική συμμετοχή

Άρθρο 6: Διοικητικές υπηρεσίες - Διοικητική υποστήριξη

Άρθρο 7: Πόροι - Οικονομική Διαχείριση - Ειδικός Λογαριασμός

Άρθρο 8: Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 9: Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Άρθρο 11: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 1946/1991 (ΦΕΚ 69/Α/1991)

Άρθρο 12: Τελικές διατάξεις

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 30-09-2005

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.