Νόμος 3418/05

Ν3418/2005: Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3418/2005: Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας, (ΦΕΚ 287/Α/2005), 28-11-2005.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Έννοιες και ορισμοί

 

Άρθρο 1: Έννοιες, ορισμοί και πεδίο εφαρμογής του παρόντος

 

Κεφάλαιο Β: Γενικοί κανόνες άσκησης ιατρικού επαγγέλματος

 

Άρθρο 2: Η άσκηση της ιατρικής ως λειτούργημα

Άρθρο 5: Ιατρικά πιστοποιητικά και ιατρικές γνωματεύσεις

Άρθρο 6: Κωλύματα - ασυμβίβαστα

Άρθρο 7: Τόπος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος

 

Κεφάλαιο Γ: Σχέσεις ιατρού και ασθενή

 

Άρθρο 11: Υποχρέωση ενημέρωσης

Άρθρο 12: Συναίνεση του ενημερωμένου ασθενή

Άρθρο 13: Ιατρικό απόρρητο

Άρθρο 14: Τήρηση ιατρικού αρχείου

 

Κεφάλαιο Δ: Σχέσεις ιατρού και κοινωνίας

 

Άρθρο 17: Διαφήμιση - Παρουσία ιατρών στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Άρθρο 19: Αμοιβή ιατρού

Άρθρο 20: Άσκηση ιατρικής στο πλαίσιο της κοινωνικής ασφάλισης

 

Κεφάλαιο Ε: Σχέσεις με συναδέλφους

 

Άρθρο 22: Ιατρικά συμβούλια

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Εκπαίδευση

 

Κεφάλαιο Ζ: Επιστημονική έρευνα

 

Άρθρο 24: Ιατρική έρευνα

 

Κεφάλαιο Η: Ιατρός και φροντίδα ψυχικής υγείας

 

Άρθρο 28: Φροντίδα ψυχικής υγείας

 

Κεφάλαιο Θ: Ειδικά θέματα

 

Άρθρο 29: Ιατρικές αποφάσεις στο τέλος της ζωής

Άρθρο 30: Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή

Άρθρο 31: Τεχνητή διακοπή κύησης

Άρθρο 32: Μεταμοσχεύσεις ιστών και οργάνων

Άρθρο 33: Αιμοδοσία

Άρθρο 34: Προστασία γενετικής ταυτότητας

 

Κεφάλαιο Ι: Καθήκοντα προς τον ιατρικό σύλλογο

 

Άρθρο 35: Σχέσεις ιατρού προς τον Ιατρικό Σύλλογο

 

Κεφάλαιο ΙΑ: Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 36: Κυρώσεις

Άρθρο 37: Καταργητική διάταξη

Άρθρο 38: Τροποποιήσεις του νόμου [Ν] 1026/1980 (ΦΕΚ 48/Α/1980)

Άρθρο 39

Άρθρο 40: Ενίσχυση εσόδων Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου

Άρθρο 41: Τροποποίηση του άρθρου 82 του νόμου [Ν] 2071/1992

Άρθρο 42: Τροποποίηση του άρθρου 83 του νόμου [Ν] 2071/1992

Άρθρο 43: Τροποποίηση του άρθρου 83 του άρθρου 17 3209/2003

Άρθρο 44

Άρθρο 45

Άρθρο 46: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 24-11-2005

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.