Νόμος 3426/05 - Άρθρο 24

Άρθρο 24


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 4 του άρθρου 35 του νόμου 2773/1999 εφαρμόζεται για τη σύνδεση όλων των ηλεκτροπαραγωγών με το Σύστημα ή το Δίκτυο. Ο Διαχειριστής ελέγχει και εγκρίνει τις μελέτες για την κατασκευή των έργων επέκτασης, λόγω σύνδεσης, που εκτελούνται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο και παραλαμβάνει τα έργα αυτά μετά την ολοκλήρωσή τους. Μετά την παραλαβή, τα έργα αυτά αποτελούν μέρος του Συστήματος ή του Δικτύου και περιέρχονται στην κυριότητα της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.