Νόμος 3427/05 - Άρθρο 37

Άρθρο 37: Προσαύξηση ποσών φόρου και εισφοράς πλοίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα κατά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 27/1975 (ΦΕΚ 77/Α/1975) ποσά φόρου προσαυξάνονται για την πενταετία 2006 - 2010 κατά ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) ετησίως. Το ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό της προσαύξησης προστίθεται στα διαμορφωθέντα κατά το έτος 2005 ποσά φόρου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 27/1975 και σε αυτά των επόμενων ετών, όπως αυτά θα διαμορφωθούν μέσα στην παραπάνω πενταετία.

 

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και κατά τον υπολογισμό της κατά το άρθρο 10 του νόμου [Ν] 27/1975 οφειλόμενης εισφοράς.

 

2. Τα κατά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 29/1975 (ΦΕΚ 75/Α/1975) ποσά εισφοράς προσαυξάνονται για την πενταετία 2006 - 2010 κατά ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) ετησίως.

 

Το ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό της προσαύξησης προστίθεται στα διαμορφωθέντα κατά το έτος 2005 ποσά εισφοράς, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 29/1975 και σε αυτά των επόμενων ετών, όπως αυτά θα διαμορφωθούν μέσα στην παραπάνω πενταετία.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.