Νόμος 3446/06 - Άρθρο 4a

Άρθρο 4Α: Διοικητικά πρόστιμα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τις παραβάσεις της νομοθεσίας οδικών μεταφορών που προβλέπονται σε αυτόν τον νόμο και στις υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται με εξουσιοδότησή του, οι αρχές ελέγχου του άρθρου 2 επιβάλλουν τις ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις:

 

(α) Για ιδιαζόντως σοβαρή παράβαση: Διοικητικό πρόστιμο στον ιδιοκτήτη: από 1.000 έως 3.000 €, στον οδηγό: από 500 έως 1000 €, στον υπεύθυνο φόρτωσης: από 1.000 έως 3.000 €, στους λοιπούς συμμετέχοντες ανάλογα με τις υποχρεώσεις ασφαλείας εκάστου, σύμφωνα με το κεφάλαιο 1.4 του Παραρτήματος Ι.1 της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ, όπως κάθε φορά ισχύει: από 500 έως 1000 €.

 

(β) Για πολύ σοβαρή παράβαση: Διοικητικό πρόστιμο στον ιδιοκτήτη: από πεντακόσια πενήντα (550) έως εννιακόσια πενήντα (950) ευρώ, στον οδηγό: από 260 έως 450 €, στον υπεύθυνο φόρτωσης: από 550 έως 950 €, στους λοιπούς συμμετέχοντες, ανάλογα με τις υποχρεώσεις ασφαλείας εκάστου, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 1.4 του Παραρτήματος Ι.1 της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ, όπως κάθε φορά ισχύει: από 260 έως 450 €.

 

(γ) Για σοβαρή παράβαση: Διοικητικό πρόστιμο στον ιδιοκτήτη: από 300 έως 500 €, στον οδηγό: από 100 έως 250 €, στον υπεύθυνο φόρτωσης: από 300 έως 500 €, στους λοιπούς συμμετέχοντες ανάλογα με τις υποχρεώσεις ασφαλείας εκάστου, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 1.4 του Παραρτήματος Ι.1 της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ, όπως κάθε φορά ισχύει: από 100 έως 250 €.

 

(δ) Για ελαφρά παράβαση: Διοικητικό πρόστιμο στον ιδιοκτήτη: από 50 έως 250 €, στον οδηγό: από 20 έως 80 €.

 

2. Στους ιδιοκτήτες που είναι και οδηγοί των οχημάτων τους καταλογίζεται μόνο το διοικητικό πρόστιμο που αφορά τον ιδιοκτήτη. Σε περίπτωση μισθωμένου οχήματος, το διοικητικό πρόστιμο για τον ιδιοκτήτη καταλογίζεται στον μισθωτή.

 

3. Ο ιδιοκτήτης του οχήματος είναι υπεύθυνος για τις παραβάσεις που διαπράττονται από τον οδηγό που χρησιμοποιεί για την πραγματοποίηση της μεταφοράς. Σε περίπτωση μισθωμένου οχήματος χωρίς οδηγό, υπεύθυνος για τις παραβάσεις του οδηγού είναι ο μισθωτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 30 του νόμου 4663/2020 (ΦΕΚ 30/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.