Νόμος 3481/06 - Άρθρο 14

Άρθρο 14


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το εδάφιο γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του από 27-11-1926 προεδρικού διατάγματος, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 1486/1984 και το άρθρο 14 του νόμου [Ν] 2187/1994, καταργείται.

 

2. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ρυθμίζονται θέματα των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών μελών των Οργάνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και ειδικότερα αυτά που αφορούν:

 

α. στον ορισμό Δικαστικών Λειτουργών ως Προέδρων των Εφορευτικών Επιτροπών,

 

β. στη σειρά των Περιφερειακών Τμημάτων στο ψηφοδέλτιο της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και

 

γ. στην κατανομή των εδρών:

 

1) της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας κατά συνδυασμό ή μεμονωμένο υποψήφιο εντός των Περιφερειακών Τμημάτων ή των εξομοιούμενων με Τμήμα Περιφερειών

2) των Αντιπροσωπειών των Περιφερειακών Τμημάτων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας κατά συνδυασμό ή μεμονωμένο υποψήφιο εντός των νομών κάθε Περιφερειακού Τμήματος.

 

3. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παραπάνω παραγράφου 2, τα αναφερόμενα σε αυτή θέματα ρυθμίζονται προσωρινά με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 16 του από 27-11-1926 προεδρικού διατάγματος, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του νόμου 1486/1984, το άρθρο 5 του νόμου 1799/1988, το άρθρο 14 του νόμου [Ν] 2187/1994 και το άρθρο 10 του νόμου 2833/2000, προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, η οποία εκδίδεται πριν την προκήρυξη των εκλογών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας μπορούν - για τεχνικούς λόγους - να προσδιορίζονται ή να τροποποιούνται οι διαστάσεις και το περιεχόμενο των ψηφοδελτίων εκλογής όλων των Οργάνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.