Νόμος 3577/07 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Θέματα Νηπιαγωγείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το σχολικό έτος 2007 - 2008 δύνανται να λειτουργήσουν τμήματα νηπιαγωγείων εντός των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα, για τη φοίτηση στην προσχολική αγωγή των νηπίων που έχουν εγγραφεί και φιλοξενηθεί σε αυτούς κατά το σχολικό έτος 2006 - 2007 και συμπληρώνουν την 31-06-2007 ηλικία πέντε ετών.

 

2. Για τη λειτουργία των ανωτέρω τμημάτων το απαιτούμενο εκπαιδευτικό προσωπικό είναι νηπιαγωγοί του νόμου [Ν] 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/1985). Οι ανωτέρω νηπιαγωγοί ανήκουν στο προσωπικό του παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού και διέπονται από τους όρους των οικείων συμβάσεων.

 

3. Τα θέματα σχετικά με την έναρξη και λήξη σχολικού και διδακτικού έτους, τις διακοπές και εορτές, την παρεχόμενη προσχολική αγωγή και τα διδασκόμενα μαθήματα, το εβδομαδιαίο και ωρολόγιο πρόγραμμα διέπονται από τις διατάξεις για τα δημόσια νηπιαγωγεία. Η εκπαιδευτική λειτουργία των ανωτέρω τμημάτων εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας και εποπτείας των τμημάτων αυτών.

 

4. Η λειτουργία του τμήματος νηπιαγωγείου στον παιδικό σταθμό της Βουλής των Ελλήνων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου, διέπεται από τον Κανονισμό της Βουλής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.