Νόμος 3585/07 - Άρθρο 52

Άρθρο 52: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 2800/2000 (ΦΕΚ 41/Α/2000)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση γ' του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2800/2000 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. Την προστασία του κοινωνικού συνόλου από τις πυρκαγιές, θεομηνίες και άλλες καταστροφές.}

 

2. Στο άρθρο 1 του νόμου [Ν] 2800/2000 προστίθεται περίπτωση στ' ως εξής:

 

{στ. Την κατοχύρωση της αγροτικής ασφάλειας και την προστασία του αγροτικού περιβάλλοντος.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 25 του νόμου 3938/2011 (ΦΕΚ 61/Α/2011).

 

3. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2800/2000 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ. Η Ελληνική Αγροφυλακή.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 25 του νόμου 3938/2011 (ΦΕΚ 61/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.