Νόμος 3622/07

Ν3622/2007: Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3622/2007: Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 281/Α/2007), 20-12-2007.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 4: Αρμοδιότητες εθνικών αρχών

Άρθρο 5: Υποχρεώσεις λοιπών φορέων

Άρθρο 7: Αξιολογήσεις ασφάλειας

Άρθρο 8: Σχέδια ασφάλειας

Άρθρο 9: Ορισμός υπεύθυνου ασφάλειας

Άρθρο 10: Καθορισμός περιοχής λιμενικής εγκατάστασης και λιμένα

Άρθρο 13: Έλεγχοι και πιστοποίηση

Άρθρο 14: Ασκήσεις και εκπαίδευση

Άρθρο 17: Κυρώσεις

Άρθρο 18: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 20: Λιμενικά τέλη επιβατών και οχημάτων

Άρθρο 21

Άρθρο 24: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 14-12-2007

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.