Νόμος 3624/07 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έλαβαν ή θα λάβουν οικονομικές ενισχύσεις κατά τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου και τις κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν κατ' εξουσιοδότηση του, χωρίς να πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, υποχρεούνται σε επιστροφή των ποσών αυτών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ρυθμίζεται ο τρόπος και η διαδικασία επιστροφής, τα όργανα καταλογισμού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.