Νόμος 3685/08 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Συντομογραφίες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο πλαίσιο του παρόντος νόμου, οι ακόλουθοι όροι έχουν την εξής έννοια:

 

ΑΕΙ: Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

ΜΔΕ: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

ΔΔ: Διδακτορικό Δίπλωμα

ΤΕΙ: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

ΑΣΠΑΙΤΕ: Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

ΠΜΣ: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΣΕΣ: Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης

ΔΕΠ: Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό

ΕΠ: Εκπαιδευτικό Προσωπικό

ΓΣΕΣ: Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης

ΕΔΕ: Ειδική Διατμηματική Επιτροπή

ΕΜΣ: Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΣΕ: Συντονιστική Επιτροπή

ΙΚΥ: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

ΕΠΣ: Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας

ΕΛΚΕ: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

ΑΣΕΙ: Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

ΕΠΙ: Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο

ΔΣ: Διοικητικό Συμβούλιο

ΜΟΔΙΠ: Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

ΕΣΠΑ: Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.