Νόμος 3801/09 - Άρθρο 45

Άρθρο 45: Κέντρα Υποδοχής και Φιλοξενίας Μεταναστών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2Β του άρθρου 13 του νόμου 1734/1987 (ΦΕΚ 189/Α/1987), όπως ισχύει, μετά τη φράση σωφρονιστικών καταστημάτων, προστίθεται η φράση Κέντρων Υποδοχής και Φιλοξενίας Μεταναστών,.

 

2. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2Β του άρθρου 13 του νόμου 1734/1987, μετά τη φράση το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτηρίων προστίθεται η φράση ή σε άλλη Υπηρεσία του Δημοσίου.

 

3. Κατά παρέκκλιση από τη διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του νόμου 1734/1987, σε περίπτωση παραχώρησης κατά κυριότητα ή κατά χρήση δημόσιων δασικών εκτάσεων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος, η παραχώρηση και η αλλαγή χρήσης γίνεται με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, ανεξαρτήτως του μεγέθους της παραχωρούμενης έκτασης, ύστερα από εισήγηση της οικείας Διεύθυνσης Δασών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.