Νόμος 3816/10

Ν3816/2010: Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3816/2010: Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 6/Α/2010), 26-01-2010.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων και επαγγελματιών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς

 

Άρθρο 1: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

Άρθρο 2: Αποπληρωμή ενήμερων οφειλών

Άρθρο 3: Γενική διαγραφή δυσμενών δεδομένων για εξοφληθείσες οφειλές

Άρθρο 4: Περιορισμοί στην επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς

Άρθρο 5: Υποχρέωση ενημέρωσης

Άρθρο 6: Προσωρινή δικαστική προστασία

Άρθρο 7: Παροχή βιβλιαρίου επιταγών με εγγύηση

Άρθρο 8: Κυρώσεις

Άρθρο 9: Διαγραφή Απαιτήσεων

 

Κεφάλαιο B: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 10: Αναστολή υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του νόμου 3299/2004

Άρθρο 11

Άρθρο 12: Επανεισαγωγή καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και εξορθολογισμός πλαισίου χορήγησης ιδιοσκευασμάτων για σοβαρές ασθένειες

Άρθρο 13: Μετάθεση ημερομηνίας σταδιακής αύξησης ορίου ηλικίας για συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλισμένων

Άρθρο 14: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 260/2001

Άρθρο 15: Τελική διάταξη

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 26-01-2010

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.