Νόμος 3842/10 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Συντελεστές του φόρου μεταβίβασης ακινήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση Γ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 1587/1950 (ΦΕΚ 294/Α/1950) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση σε 8% για το μέχρι 20.000 € τμήμα της αξίας και σε 10% για το πέραν του ποσού αυτού τμήμα της.}

 

2. Το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 3563/1956 (ΦΕΚ 221/Α/1956) περί των πόρων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας καταργείται.

 

3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου μόνου του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 317/1969 (ΦΕΚ 211/Α/1969) διαγράφεται η φράση και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

 

4. Η περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου μόνου του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 317/1969 καταργείται και οι περιπτώσεις γ' και δ' αναριθμούνται σε β' και γ' αντίστοιχα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.