Νόμος 3842/10 - Άρθρο 53

Άρθρο 53: Ολοκλήρωση εκκαθάρισης Ενιαίου Τέλους Ακινήτων έτους 2008


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Φυσικά πρόσωπα για τα οποία δεν εκδόθηκε εκκαθαριστικό ενιαίου τέλους ακινήτων έτους 2008 έως και την 30-04-2010, ενώ ήταν υπόχρεα σε τέλος σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου 3634/2008, υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2008 έως και τη 15-06-2010, προκειμένου να δηλώσουν την ακίνητη περιουσία τους της 01-01-2008, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 23 του νόμου 3427/2005, όπως ισχύει, χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται η διαδικασία εφαρμογής και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια και μπορεί να παρατείνονται οι προθεσμίες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.