Νόμος 3846/10

Ν3846/2010: Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3846/2010: Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 66/Α/2010), 11-05-2010.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Α: Εργασιακά θέματα

 

Άρθρο 1: Ειδικές μορφές απασχόλησης

Άρθρο 2: Μερική απασχόληση

Άρθρο 3: Ρυθμίσεις θεμάτων προσωρινής απασχόλησης

Άρθρο 4: Διαθεσιμότητα μισθωτών

Άρθρο 5: Τηλεργασία

Άρθρο 6: Θέματα αδείας

Άρθρο 7: Διευθέτηση του χρόνου εργασίας

Άρθρο 8: Εργασία που παρέχεται την έκτη ημέρα της εβδομάδος κατά παράβαση του πενθημέρου

Άρθρο 9: Αρμοδιότητες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας - Κυρώσεις

Άρθρο 10: Υποβολή συμπληρωματικών πινάκων προσωπικού

Άρθρο 11: Διοικητικές κυρώσεις

Άρθρο 12: Μητρώο Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

Άρθρο 13: Βιβλίο Υπερωριών

Άρθρο 14: Απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών - Κυρώσεις

 

Μέρος Β: Θέματα κοινωνικής ασφάλισης

 

Άρθρο 15: Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης πριν τη συνταξιοδότηση

Άρθρο 16: Διατάξεις ασφαλιστικού περιεχομένου

Άρθρο 17: Ρυθμίσεις Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών

Άρθρο 18: Ρυθμίσεις Θεμάτων Ελέγχου

Άρθρο 19: Λειτουργικά θέματα Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών

Άρθρο 20: Οργανωτικά και λειτουργικά θέματα λοιπών Ασφαλιστικών Φορέων

Άρθρο 21: Θέματα οικονομικής διαχείρισης

Άρθρο 22: Διασυνοριακή δραστηριότητα Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης

 

Μέρος Γ: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 23: Θέματα εταιριών Επαγγελματική Κατάρτιση Ανώνυμη Εταιρεία και Παρατηρητήριο Απασχόλησης - Ερευνητική Πληροφορική Ανώνυμη Εταιρεία

Άρθρο 24

Άρθρο 25: Θέματα Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών - Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων

Άρθρο 26

Άρθρο 27

Άρθρο 28

Άρθρο 29

Άρθρο 30

Άρθρο 31

Άρθρο 32: Θέματα ελέγχου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

Άρθρο 33: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 34: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 35: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 07-05-2010

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.