Νόμος 3851/10

Ν3851/2010: Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3851/2010: Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, (ΦΕΚ 85/Α/2010), 04-06-2010.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Εθνικός στόχος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Άρθρο 2: Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ή Συμπαραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Υψηλής Απόδοσης

Άρθρο 3: Έγκριση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας

Άρθρο 4: Ένταξη και σύνδεση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Άρθρο 5: Ορθολογικοποίηση της τιμολόγησης ενέργειας που παράγεται από σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Υψηλής Απόδοσης

Άρθρο 6

Άρθρο 7: Ειδικό τέλος και παροχή κινήτρων στους οικιακούς καταναλωτές περιοχών όπου εγκαθίστανται έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Άρθρο 8: Τροποποίηση διατάξεων για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Άρθρο 9: Θέματα χωροθέτησης εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Άρθρο 10: Εφαρμογή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα κτίρια

Άρθρο 11: Σύσταση Αυτοτελούς Υπηρεσίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Άρθρο 12: Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 13: Διάταξη σχετικά με τις τιμές χονδρικής των πετρελαιοειδών προϊόντων

Άρθρο 14: Τροποποιήσεις του νόμου 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/2001)

Άρθρο 15: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 16: Λατομεία σχιστολιθικών πλακών

Άρθρο 17: Θέματα χωροθέτησης εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Άρθρο 18: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 19: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 03-06-2010

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.