Νόμος 3858/10 - Άρθρο 37

Άρθρο 37


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το προβλεπόμενο από το στοιχείο α' της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 663/1977 (ΦΕΚ 215/Α/1977), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του νόμου 2145/1993 (ΦΕΚ 88/Α/1993), ποσοστό που αποδίδεται στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων διαμορφώνεται σε ποσοστό 30%.

 

2. Στο άρθρο 4 του νόμου [Ν] 663/1977 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

 

{8. Από το εισπραττόμενο σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 42 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ποσό του παραβόλου μήνυσης, το Δημόσιο αποδίδει στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων ποσοστό 60%.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.