Νόμος 3869/10

Ν3869/2010: Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3869/2010: Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 130/Α/2010), 03-08-2010.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2: Διαδικασία προδικαστικού συμβιβασμού

Άρθρο 3: Αρμόδιο δικαστήριο - Διαδικασία

Άρθρο 4: Κατάθεση αίτησης και εγγράφων

Άρθρο 5: Προδικασία

Άρθρο 5Α: Ταχεία Διευθέτηση Μικροοφειλών

Άρθρο 6: Αναστολή καταδιωκτικών μέτρων

Άρθρο 7: Δυνατότητα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς

Άρθρο 8: Δικαστική ρύθμιση χρεών

Άρθρο 9: Διαδικασία ρευστοποίησης περιουσίας - Προστασία κύριας κατοικίας

Άρθρο 10: Καθήκον ειλικρινούς δήλωσης

Άρθρο 11: Απαλλαγή από υπόλοιπα χρεών

Άρθρο 12: Δικαιώματα ενέγγυων πιστωτών και έναντι εγγυητών

Άρθρο 12Α: Θάνατος του οφειλέτη

Άρθρο 13: Τήρηση Αρχείου Αιτήσεων

Άρθρο 14: Ένδικα μέσα

Άρθρο 15: Αναλογική εφαρμογή διατάξεων

Άρθρο 16: Χρόνος τήρησης και χρήσης δεδομένων

Άρθρο 17: Διαγραφή απαιτήσεων

Άρθρο 18: Αύξηση θέσεων Ειρηνοδικών

Άρθρο 19: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 20

Άρθρο 21

Άρθρο 22: Έναρξη ισχύος του νόμου

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Λευκάδα, 31-07-2010

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.