Νόμος 3870/10

Ν3870/2010: Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3870/2010: Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές, (ΦΕΚ 138/Α/2010), 09-08-2010.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Έσοδα και δαπάνες περιφερειακών και δημοτικών συνδυασμών

Άρθρο 2: Έσοδα και δαπάνες των υποψηφίων

Άρθρο 3: Απαγορεύσεις στη χρηματοδότηση συνδυασμών και υποψηφίων

Άρθρο 4: Όρια χρηματοδότησης

Άρθρο 5: Απαγορεύσεις για τους συνδυασμούς κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου

Άρθρο 6: Απαγορεύσεις στους υποψηφίους κατά την προεκλογική περίοδο

Άρθρο 7: Ανώτατο όριο των εκλογικών δαπανών των συνδυασμών και των υποψηφίων

Άρθρο 8: Διαχείριση οικονομικών των συνδυασμών και των υποψηφίων

Άρθρο 9: Βιβλία εσόδων και εξόδων

Άρθρο 10: Δημοσιοποίηση εσόδων και δαπανών στην Κεντρική Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Άρθρο 11: Καταστάσεις εκλογικών εσόδων και δαπανών συνδυασμών και υποψηφίων

Άρθρο 12: Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων

Άρθρο 13: Επιβολή κυρώσεων

Άρθρο 14: Κυρώσεις σε βάρος συνδυασμών και υποψηφίων

Άρθρο 15: Έκπτωση από τα αιρετά αξιώματα

Άρθρο 16: Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις εις βάρος τρίτων

Άρθρο 17: Ρύθμιση προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών

Άρθρο 18: Ειδικές ρυθμίσεις

Άρθρο 19: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 20

Άρθρο 21: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Λευκάδα, 06-08-2010

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.