Νόμος 3874/10

Ν3874/2010: Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3874/2010: Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, (ΦΕΚ 151/Α/2010), 06-09-2010.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

Άρθρο 2: Ορισμοί - Δικαίωμα εγγραφής

Άρθρο 3: Διαδικασία εγγραφής

Άρθρο 4: Ενημέρωση Μητρώου - Αρμόδια υπηρεσία για την υποβολή της αίτησης

Άρθρο 5: Πηγές ενημέρωσης Μητρώου

Άρθρο 6: Τήρηση Μητρώου

Άρθρο 7: Ενοποίηση βάσεων δεδομένων

Άρθρο 8: Εξουσιοδοτική διάταξη

Άρθρο 9: Αντικατάσταση διατάξεων του νόμου 2520/1997

Άρθρο 10: Κατάργηση του νόμου [Ν] 553/1977 (ΦΕΚ 73/Α/1977)

Άρθρο 11: Διατηρούμενες - Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 12: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 03-09-2010

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.