Νόμος 3897/10 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Έγκριση καταβολής δόσεων Χρηματοδοτικής Συμβολής του Δημοσίου στις συμβάσεις παραχώρησης των αυτοκινητοδρόμων ανάλογων με την πρόοδο του έργου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στα έργα αυτοκινητοδρόμων που έχουν χαρακτηριστεί ως εθνικής σημασίας με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Δημόσιων Έργων οίκοθεν [Α] ΟΑΠ/Φ10/16360/21-08-2006 (ΦΕΚ 1339/Ν/2006), στις οικείες συμβάσεις παραχώρησης των οποίων προβλέπεται τμηματική καταβολή της χρηματοδοτικής συμβολής του Δημοσίου συναρτώμενη με την επίτευξη συγκεκριμένης Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας, και υπό την προϋπόθεση ότι η συγκεκριμένη Αποκλειστική Τμηματική Προθεσμία δεν επετεύχθη με αποκλειστική υπαιτιότητα του Δημοσίου, επιτρέπεται, μετά από απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η καταβολή μέρους της αντίστοιχης δόσης χρηματοδοτικής συμβολής ανάλογου με την πρόοδο του αντικειμένου της οικείας προθεσμίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.