Νόμος 3979/11 - Άρθρο 62

Άρθρο 62


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Καταργείται η θέση μετακλητού Ειδικού Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου, που συνεστήθη με την υπ' αριθμόν ΓΥ 1613/11-11-1985 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών (ΦΕΚ 670/Β/1985) και περιελήφθη στο άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 166/1989 (ΦΕΚ 177/Α/1989) Οργανισμός Εθνικού Τυπογραφείου και επαναφέρεται σε ισχύ το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 401/1995 (ΦΕΚ 226/Α/1995) Σύσταση Γενικής Γραμματείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός αρμοδιοτήτων της, που καταργήθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του νόμου 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α/2007).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.