Νόμος 4002/11 - Άρθρο 70

Άρθρο 70


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι συμβάσεις που είχαν συναφθεί κατά το σχολικό έτος 2010 - 2011 από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις για τη μεταφορά μαθητών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρατείνονται για την περίοδο από την 01-09-2011 έως την 30-06-2012 με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που λαμβάνει η απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, και αφού προηγουμένως ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης βεβαιώσει με πράξη του ότι οι σχετικοί διαγωνισμοί προκηρύχθηκαν από τους οικείους δήμους, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί.

 

Οι συμβάσεις παρατείνονται με όρους και κόστος μικρότερο εκείνων που έληξαν, διαμορφώνονται δε μετά από διαπραγμάτευση.

 

Με την ολοκλήρωση των διαγωνισμών από τους οικείους δήμους και την ανάδειξη των νέων αναδόχων, οι παραπάνω συμβάσεις, εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί ο χρόνος παράτασης, λύονται αυτοδικαίως και αζημίως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 2 της από 31-12-2011 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 268/Α/2011), με το άρθρο 34 του νόμου 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α/2012).

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.