Νόμος 4036/12 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Σκοπός - Αντικείμενο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι:

 

α) η λήψη των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων:

 

α)α) του Κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμόν 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21-10-2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των Οδηγιών 1979/117/ΕΟΚ και 1991/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των εφαρμοστικών Κανονισμών αυτού,

 

β)β) του Κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμόν 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23-02-2005, για τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της Οδηγίας 1991/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των εφαρμοστικών Κανονισμών αυτού,

 

β) η ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των διατάξεων της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21-10-2009, σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων, των εφαρμοστικών μέτρων αυτής και η λήψη εθνικών μέτρων συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις της εν λόγω Οδηγίας,

 

γ) η θέσπιση άλλων συναφών με τα γεωργικά φάρμακα διατάξεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.