Νόμος 4036/12 - Άρθρο 34

Άρθρο 34: Μητρώο βιομηχανιών και βιοτεχνιών παρασκευής γεωργικών φαρμάκων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιτρέπεται η παρασκευή, τυποποίηση, συσκευασία και αποθήκευση γεωργικών φαρμάκων στη χώρα μας από κάθε βιομηχανία ή βιοτεχνία γεωργικών φαρμάκων, εφόσον έχει εγγραφεί στο Μητρώο βιομηχανιών και βιοτεχνιών παρασκευής γεωργικών φαρμάκων.

 

2. Η Συντονιστική Εθνική Αρχή ελέγχει την αίτηση με τα στοιχεία του φακέλου του ενδιαφερόμενου για τις δυνατότητες παρασκευής, τυποποίησης, συσκευασίας και αποθήκευσης συγκεκριμένων μορφών γεωργικών φαρμάκων και εγγράφει την επιχείρηση στο Μητρώο εντός 6 μηνών από την υποβολή της αίτησης.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες για την εγγραφή στο Μητρώο βιομηχανιών και βιοτεχνιών παρασκευής γεωργικών φαρμάκων.

 

4. Η Συντονιστική Εθνική Αρχή τηρεί Μητρώο των βιομηχανιών και βιοτεχνιών παρασκευής γεωργικών φαρμάκων και το αναρτά στην ιστοσελίδα που διαθέτει.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.