Νόμος 4036/12 - Άρθρο 48

Άρθρο 48: Σκευάσματα φυτοπροστασίας που περιέχουν μακροοργανισμούς


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ως σκευάσματα φυτοπροστασίας που περιέχουν μακροοργανισμούς ορίζονται αυτά που περιέχουν αποκλειστικά οργανισμούς, οι οποίοι είναι ορατοί δια γυμνού οφθαλμού και χρησιμοποιούνται σε προγράμματα ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας.

 

2. Οι Διευθύνσεις Προστασίας Φυτικής Παραγωγής και Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι αρμόδιες για την κατάρτιση εθνικού καταλόγου των σκευασμάτων φυτοπροστασίας που περιέχουν μακροοργανισμούς, στον οποίο εγγράφονται τα σκευάσματα, ο μακροοργανισμός, το φάσμα δράσης, καθώς και ο κάτοχος των στοιχείων.

 

Ο εθνικός κατάλογος αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

3. Η αίτηση εγγραφής στον εθνικό κατάλογο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είτε αυτοπροσώπως από τον αιτούντα που επιθυμεί να διαθέσει το προϊόν στην αγορά, εφόσον έχει έδρα στην Ελλάδα, είτε μέσω εκπροσώπου του. Η εγγραφή στον εθνικό κατάλογο πραγματοποιείται, εφόσον, ύστερα από αξιολόγηση των στοιχείων που υποβλήθηκαν, διαπιστωθεί ότι πληρούνται τα κριτήρια ασφάλειας για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, καθώς και της αποτελεσματικότητας.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι πληροφορίες και μελέτες που καταθέτουν οι ενδιαφερόμενοι όσον αφορά την εγγραφή στον εθνικό κατάλογο των σκευασμάτων φυτοπροστασίας που περιέχουν μακροοργανισμούς, η αρμόδια αρχή αξιολόγησης της αίτησης, καθώς και οι προϋποθέσεις για την αδειοδότηση μονάδων παρασκευής σκευασμάτων φυτοπροστασίας που περιέχουν μακροοργανισμούς.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.