Νόμος 4049/12 - Άρθρο 26

Άρθρο 26


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Επαναφέρονται σε ισχύ από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου οι διατάξεις των άρθρων 23 και 24 (Κεφάλαιο Α') και 25 έως και 32 (Κεφάλαιο Β') του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 343/2001 (ΦΕΚ 231/Α/2001), οι οποίες αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία των Γραφείων Εξωτερικού ως Υπηρεσιών του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, όπως τροποποιούνται με τα άρθρα 27 - 33 του παρόντος νόμου. Όπου στα ανωτέρω άρθρα του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 343/2001 αναφέρεται Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού νοείται ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.